Skip to main content

risk

成员函数函数描述/介绍
risk.CheckDNSLogByToken
risk.CheckICMPTriggerByLength检查 ICMP 触发器
risk.CheckRandomTriggerByToken通过 Token 来查询随机触发器
risk.CreateRisk
risk.ExtractTokenFromUrl从 URL 中提取 token
risk.HaveReverseRisk判断一个 Token 的反连是否触发
risk.NewDNSLogDomain
risk.NewLocalReverseHTTPSUrl
risk.NewLocalReverseHTTPUrl
risk.NewLocalReverseRMIUrl
risk.NewPublicReverseHTTPSUrl
risk.NewPublicReverseHTTPUrl
risk.NewPublicReverseRMIUrl
risk.NewRandomPortTrigger
risk.NewRisk
risk.NewUnverifiedRisk
risk.Save
risk.YieldRiskByRuntimeId
risk.YieldRiskByTarget
risk.cve
risk.details
risk.fromYakScript
risk.level
risk.parameter
risk.payload
risk.potential
risk.request
risk.response
risk.runtimeId
risk.severity
risk.title
risk.titleVerbose
risk.token
risk.type
risk.typeVerbose

函数定义#

risk.CheckDNSLogByToken#

详细描述#

定义:#

func risk.CheckDNSLogByToken(v1: string) return (r0: []*tpb.DNSLogEvent, r1: error)

参数#

参数名参数类型参数解释
v1string

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0[]*tpb.DNSLogEvent
r1error

risk.CheckICMPTriggerByLength#

检查 ICMP 触发器

详细描述#

定义:#

func risk.CheckICMPTriggerByLength(v1: int) return (r0: *tpb.ICMPTriggerNotification, r1: error)

参数#

参数名参数类型参数解释
v1int

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0*tpb.ICMPTriggerNotification
r1error

risk.CheckRandomTriggerByToken#

通过 Token 来查询随机触发器

详细描述#

定义:#

func risk.CheckRandomTriggerByToken(token: string) return (event: *tpb.RandomPortTriggerEvent, err: error)

参数#

参数名参数类型参数解释
tokenstring

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
event*tpb.RandomPortTriggerEvent
errerror

risk.CreateRisk#

详细描述#

定义:#

func risk.CreateRisk(v1: string, v2 ...yakit.RiskParamsOpt) return (r0: *yakit.Risk)

参数#

参数名参数类型参数解释
v1string
v2...yakit.RiskParamsOpt

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0*yakit.Risk

risk.ExtractTokenFromUrl#

从 URL 中提取 token

详细描述#

定义:#

func risk.ExtractTokenFromUrl(url: string) return (r0: string)

参数#

参数名参数类型参数解释
urlstring

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0string

risk.HaveReverseRisk#

判断一个 Token 的反连是否触发

详细描述#

定义:#

func risk.HaveReverseRisk(token: string) return (r0: boolvendor/github.com/projectdiscovery/fileutil/file.go)

参数#

参数名参数类型参数解释
tokenstring

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0boolvendor/github.com/projectdiscovery/fileutil/file.go

risk.NewDNSLogDomain#

详细描述#

定义:#

func risk.NewDNSLogDomain() return (r0: string, r1: string, r2: error)

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0string
r1string
r2error

risk.NewLocalReverseHTTPSUrl#

详细描述#

定义:#

func risk.NewLocalReverseHTTPSUrl(v1 ...yakit.RiskParamsOpt) return (r0: string)

参数#

参数名参数类型参数解释
v1...yakit.RiskParamsOpt

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0string

risk.NewLocalReverseHTTPUrl#

详细描述#

定义:#

func risk.NewLocalReverseHTTPUrl(v1 ...yakit.RiskParamsOpt) return (r0: string)

参数#

参数名参数类型参数解释
v1...yakit.RiskParamsOpt

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0string

risk.NewLocalReverseRMIUrl#

详细描述#

定义:#

func risk.NewLocalReverseRMIUrl(v1 ...yakit.RiskParamsOpt) return (r0: string)

参数#

参数名参数类型参数解释
v1...yakit.RiskParamsOpt

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0string

risk.NewPublicReverseHTTPSUrl#

详细描述#

定义:#

func risk.NewPublicReverseHTTPSUrl(v1 ...yakit.RiskParamsOpt) return (r0: string)

参数#

参数名参数类型参数解释
v1...yakit.RiskParamsOpt

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0string

risk.NewPublicReverseHTTPUrl#

详细描述#

定义:#

func risk.NewPublicReverseHTTPUrl(v1 ...yakit.RiskParamsOpt) return (r0: string)

参数#

参数名参数类型参数解释
v1...yakit.RiskParamsOpt

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0string

risk.NewPublicReverseRMIUrl#

详细描述#

定义:#

func risk.NewPublicReverseRMIUrl(v1 ...yakit.RiskParamsOpt) return (r0: string)

参数#

参数名参数类型参数解释
v1...yakit.RiskParamsOpt

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0string

risk.NewRandomPortTrigger#

详细描述#

定义:#

func risk.NewRandomPortTrigger(v1 ...yakit.RiskParamsOpt) return (r0: string, r1: string, r2: error)

参数#

参数名参数类型参数解释
v1...yakit.RiskParamsOpt

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0string
r1string
r2error

risk.NewRisk#

详细描述#

定义:#

func risk.NewRisk(v1: string, v2 ...yakit.RiskParamsOpt)

参数#

参数名参数类型参数解释
v1string
v2...yakit.RiskParamsOpt

risk.NewUnverifiedRisk#

详细描述#

定义:#

func risk.NewUnverifiedRisk(v1: string, v2: string, v3 ...yakit.RiskParamsOpt) return (r0: *yakit.Risk, r1: error)

参数#

参数名参数类型参数解释
v1string
v2string
v3...yakit.RiskParamsOpt

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0*yakit.Risk
r1error

risk.Save#

详细描述#

定义:#

func risk.Save(v1: *yakit.Risk) return (r0: error)

参数#

参数名参数类型参数解释
v1*yakit.Risk

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0error

risk.YieldRiskByRuntimeId#

详细描述#

定义:#

func risk.YieldRiskByRuntimeId(v1: string) return (r0: chan *yakit.Risk)

参数#

参数名参数类型参数解释
v1string

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0chan *yakit.Risk

risk.YieldRiskByTarget#

详细描述#

定义:#

func risk.YieldRiskByTarget(v1: string) return (r0: chan *yakit.Risk)

参数#

参数名参数类型参数解释
v1string

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0chan *yakit.Risk

risk.cve#

详细描述#

定义:#

func risk.cve(v1: string) return (r0: func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk) )

参数#

参数名参数类型参数解释
v1string

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk)

risk.details#

详细描述#

定义:#

func risk.details(v1: any) return (r0: func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk) )

参数#

参数名参数类型参数解释
v1any

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk)

risk.fromYakScript#

详细描述#

定义:#

func risk.fromYakScript(v1: string) return (r0: func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk) )

参数#

参数名参数类型参数解释
v1string

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk)

risk.level#

详细描述#

定义:#

func risk.level(v1: string) return (r0: func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk) )

参数#

参数名参数类型参数解释
v1string

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk)

risk.parameter#

详细描述#

定义:#

func risk.parameter(v1: string) return (r0: func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk) )

参数#

参数名参数类型参数解释
v1string

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk)

risk.payload#

详细描述#

定义:#

func risk.payload(v1: string) return (r0: func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk) )

参数#

参数名参数类型参数解释
v1string

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk)

risk.potential#

详细描述#

定义:#

func risk.potential(v1: bool) return (r0: func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk) )

参数#

参数名参数类型参数解释
v1bool

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk)

risk.request#

详细描述#

定义:#

func risk.request(v1: any) return (r0: func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk) )

参数#

参数名参数类型参数解释
v1any

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk)

risk.response#

详细描述#

定义:#

func risk.response(v1: any) return (r0: func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk) )

参数#

参数名参数类型参数解释
v1any

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk)

risk.runtimeId#

详细描述#

定义:#

func risk.runtimeId(v1: string) return (r0: func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk) )

参数#

参数名参数类型参数解释
v1string

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk)

risk.severity#

详细描述#

定义:#

func risk.severity(v1: string) return (r0: func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk) )

参数#

参数名参数类型参数解释
v1string

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk)

risk.title#

详细描述#

定义:#

func risk.title(v1: string) return (r0: func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk) )

参数#

参数名参数类型参数解释
v1string

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk)

risk.titleVerbose#

详细描述#

定义:#

func risk.titleVerbose(v1: string) return (r0: func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk) )

参数#

参数名参数类型参数解释
v1string

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk)

risk.token#

详细描述#

定义:#

func risk.token(v1: string) return (r0: func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk) )

参数#

参数名参数类型参数解释
v1string

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk)

risk.type#

详细描述#

定义:#

func risk.type(v1: string) return (r0: func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk) )

参数#

参数名参数类型参数解释
v1string

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk)

risk.typeVerbose#

详细描述#

定义:#

func risk.typeVerbose(v1: string) return (r0: func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk) )

参数#

参数名参数类型参数解释
v1string

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0func RiskParamsOpt(v1: *yakit.Risk)